Xúc tiến hoạt động biểu dương cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu năm 2019 (12:47 05/02/2019)


HNP - Ngày 29/01, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ về biểu dương cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu năm 2019. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 70 năm Ngày thành lập Ban nữ công.

Theo đó, đối tượng biểu dương gồm: Trưởng Ban nữ công quần chúng liên đoàn lao động quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc liên đoàn lao động TP Hà Nội; Trưởng ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở trực thuộc liên đoàn lao động quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Về tiêu chuẩn, Ban Nữ công công đoàn cơ sở nơi có cán bộ nữ công tiêu biểu được biểu dương hoạt động hiệu quả, thiết thực thu hút đông đảo nữ công nhân viên chức, lao động tham gia và Trưởng ban nữ công đóng vai trò nòng cốt tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác nữ công. Trong đó, thực hiện xuất sắc ít nhất một trong những nội dung: Hằng năm, tham mưu tổ chức ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật cho lao động nữ và thực hiện ít nhất 1 hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền của nữ công nhân việc chức, lao động, đoàn viên công đoàn tại đơn vị.

Tham gia đảm bảo việc làm, tiền lương cho lao động nữ, thương lượng và đề xuất thành công đưa vào thỏa ước lao động tập thể hiện hành của đơn vị ít nhất một quy định có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật như: Biện pháp góp phần giải quyết vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo, nhà ở cho nữ công nhân viên chức, lao động; hỗ trợ lao động nữ có thai, nuôi con nhỏ…

Có sáng kiến đổi mới và đa dạng hóa công tác truyền thông về giới, bình đẳng giới, dân số, sức khỏe sinh sản, gia đình, trẻ em, về chính sách, pháp luật liên quan lao động nữ. Tham mưu về chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực hiện tốt chế độ khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ. Có các biện pháp sáng tạo huy động, tạo được nguồn quỹ dành cho nữ công nhân viên chức, lao động và con công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; có các hình thức tương trợ nữ khi ốm đau, tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo…

Cụ thể hóa các tiêu chí xét chọn, tổ chức tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” sát với tình hình địa phương, đơn vị. Tổ chức các hoạt động góp phần xây dựng gia đình công nhân viên chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh như: Biểu dương, khen thưởng cá nhân, gia đình tiêu biểu, con công nhân viên chức, lao động có thành tích cao trong học tập, vượt khó, học giỏi… Phối hợp thực hiện có kết quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ; vận động lao động nữ gia nhập tổ chức công đoàn; giới thiệu nữ tiêu biểu để kết nạp đảng.

Ưu tiên khi xét chọn: Những người có thời gian công tác nữ công từ 5 năm trở lên; trong 5 năm trở lại đây được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố hoặc Bằng khen của bộ, ngành trung ương hoặc của UBND thành phố. Trưởng Ban Nữ công công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 100 lao động trở lên.

Đối với Trưởng ban nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Tham mưu chỉ đạo các Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở trực thuộc phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện tốt những nhiệm vụ như đã nêu ở trên. Thành lập được 100% ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở ở khu vực nhà nước và 85% trở lên ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Có sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phát triển các phong trào thi đua phù hợp với nữ CNLĐ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Ưu tiên xét đối tượng Trưởng ban nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thời gian công tác nữ công từ 5 năm trở lên và đã được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố hoặc Bằng khen của bộ, ngành trung ương hoặc của UBND TP Hà Nội.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật