Tăng cường tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong công nhân viên chức, lao động (14:14 03/02/2019)


HNP - Ngày 25/01, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ về công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm trong CNVCLĐ năm 2019.

Theo mục tiêu do Liên đoàn Lao động thành phố đặt ra, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm và phòng chống các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến 2020 và tầm nhìn 2030, tiếp tục duy trì và khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô. Tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội, chính quyền và các cấp công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ trong công tác phòng chống ma túy, phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban chỉ đạo Thành phố nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tích cực phối hợp tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm đảm bảo an toàn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm ngăn chặn ma túy, tệ nạn trên địa bàn thành phố, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của các LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành, CĐCTCS và CĐCS.

Tuyên truyền về tác hại của HIV/AIDS, của ma túy, tệ nạn mại dâm tới toàn thể CNVCLĐ, gia đình CNVCLĐ và cộng đồng. Thông tin về thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và các giải pháp phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội ở địa phương và các địa bàn trọng điểm Thủ đô. Tuyên truyền về cách phát hiện sớm HIV/AIDS và các biện pháp giáo dục xử lý hành vi có liên quan đến ma túy, tệ nạn mại dâm. Phổ biến mô hình phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm có hiệu quả, nêu gương các điển hình tiên tiến, các biện pháp, kinh nghiệm trong công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm trong CNVCLĐ…

Các hình thức được triển khai bao gồm: Tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua các hội nghị truyền thông, lớp tập huấn, các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, mít tinh, diễu hành, lễ ra quân nhân các tháng cao điểm và các đợt tập trung chỉ đạo về phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm; Tuyên truyền trực tiếp, tổ chức các hội thi tìm hiểu, hội thi sân khấu hóa, hội diễn văn nghệ truyền thông, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho đội ngũ CNVCLĐ...


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t