Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn (14:11 03/02/2019)


HNP - Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT, phát động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc thành phố bám sát chủ đề công tác của năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của năm 2019, phát động các phong trào thi đua chuyên đề, các đợt thi đua cao điểm theo tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019; trọng tâm là kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “An toàn thực phẩm”, “Văn minh đô thị”, “Cải cách hành chính” do trung ương, thành phố phát động. Bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất theo từng thời điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị phát động các phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí thiết thực, cụ thể.

Đẩy nhanh thực hiện các công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tổ chức gắn biển và đăng ký gắn biển cấp thành phố các công trình có ý nghĩa vào các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các đợt, các chuyên đề thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị và trên các lĩnh vực đời sống xã hội của Thủ đô. Làm tốt công tác tổng kết, nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Đối với các cụm thi đua khối quận, huyện, thị xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cụm văn hóa - xã hội, cụm doanh nghiệp phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố (Ban Thi đua Khen thưởng) tổ chức giao lưu, tọa đàm các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu hoặc có các hình thức tôn vinh đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Thông qua các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục rộng rãi, kịp thời biểu dương, khen thường các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua, tạo động lực trong xây dựng và phát triển Thủ đô...


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật