Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (20:09 01/02/2019)


HNP - Ngày 31/01, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP ban hành Văn bản số 294/CV-HĐPH gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; UBND các quận, huyện, thị xã về việc hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố: Thực hiện đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung 09 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, khóa XIV trên Công thông tin điện tử của đơn vị mình và các hình thức thích hợp khác để CB, CC, VC, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

Tổ chức phổ biến pháp luật bằng những hình thức phù hợp; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ CB, CC, VC trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần văn bản và phối hợp với Sở Tư pháp để cập nhật trên Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật (tại địa chỉ: http:pbgdpl.hanoi.gov.vn) và Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật, Công thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: http:pbgdpl.moj.gov.vn: chuyên mục Tủ sách pháp luật,) chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, báo chí, các nhà trường thuộc phạm vi quản lý tăng cường thông tin, truyền thông, quán triệt, phổ biến rộng văn bản; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; hỏi - đáp pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tổ chức các chương trình đối thoại chính sách pháp luật; phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở...; bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện phổ biến văn bản luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đề nghị UBND quận, huyện, thị xã căn cứ hướng dẫn tại Công văn này có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản luật dưới hình thức, nội dung phù hợp; tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dường đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t