Tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2019 (20:07 01/02/2019)


HNP - Sở LĐ,TB&XH vừa ban hành Công văn số 278/SLĐTBXH-VLATLĐ về tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2019.

Theo đó, Sở LĐ,TB&XH Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ điều kiện địa phương, chủ động bố trí kinh phí để tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2019, giúp người lao động có cơ hội tiếp cận thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.

Chỉ đạo Phòng LĐ,TB&XH phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau: Tham mưu tổ chức Phiên GDVL và tổ chức hội nghị triển khai tới các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; Tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề, tìm việc làm, xuất khẩu lao động của người lao động trên địa bàn trước khi tổ chức phiên GDVL.. Khảo sát, bố trí địa điểm tổ chức phiên GDVL đảm bảo phù hợp với quy mô đặt ra.

Tổ chức thông tin tuyên truyền về phiên GDVL bằng các hình thức như: căng treo băng rôn, phướn, tờ rơi, thông báo, đăng tin website, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn... 

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội: Mời doanh nghiệp trên địa bàn tham gia phiên GDVL; Tuyên truyền và huy động người lao động có nhu cầu học nghề, tìm việc làm, xuất khẩu lao động đến tham gia Phiên GDVL. Đồng thời, bố trí mặt bằng, cơ sở vật chất tổ chức phiên GDVL đảm bảo công tác an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại Phiên GDVL.

Giao Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội: Phối hợp chặt chẽ với Phòng LĐ,TB&XH các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện một số nội dung sau: Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, tuyên truyền trước khi tổ chức phiên GDVL lưu động; Mời và bố trí các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tham gia Phiên GDVL lưu động đảm bảo phù hợp với nguồn cung của từng quận, huyện, thị xã.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t