Tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi 2019 (10:38 01/02/2019)


HNP - Ngày 31/01, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP ban hành Công văn số 283/CV-HDDPBGDPL gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; UBND các quận, huyện, thị xã về tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP đề nghị các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động, hội viên thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý và tổ chức lễ hội; đảm bảo trật tự ATGT…
 
Căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn đảm bảo thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở… Tiếp tục thu hút, huy động MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
 
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ quan thông tin, báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát thanh, truyền hình, viết tin, bài để cung cấp đầy đủ thông tin quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ATGT, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật…
 
Đề nghị Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thời lượng phát thanh, truyền hình, viết tin, bài phỏng vấn, phóng sự, thiết lập chuyên trang, chuyên mục để tăng cường phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ, pháp luật về ATGT, ATTP; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống mê tín dị đoan; bảo vệ môi trường… trong dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật