Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018 (22:01 31/01/2019)


HNP - Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 54/QĐ-HĐTNGCCHC về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018.

Theo đó, nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2018 như sau:

Từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên: Môn Kiến thức chung (Phụ lục số 1a); Môn Chuyên môn nghiệp vụ (Phụ lục số 2a); Môn Ngoại ngữ (Phụ lục số 3a).

Từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính: Môn Kiến thức chung, môn Chuyên môn nghiệp vụ (Theo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Công văn số 10/HĐTNN ngày 13/6/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức - Bộ Nội vụ). Môn Ngoại ngữ (Phụ lục số 3b).

Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn nội dung ôn tập các môn thi cho thí sinh theo quy định. Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật