Thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP lĩnh vực Công Thương (10:13 01/02/2019)


HNP - Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 411/KH-SCT, triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 3/1/2019, của UBND thành phố triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo kế hoạch, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo ATTP các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn TP Hà Nội; tham gia tổ công tác thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thanh tra chuyên ngành tại các quận, huyện, thi xã và xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và các quy định ATTP thuộc Bộ Công Thương quản lý cho cán bộ được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cấp quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Thanh tra Sở Công Thương cử cán bộ tham gia tổ công tác thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thanh tra chuyên ngành tại các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Bố trí cán bộ làm công tác thanh tra về ATTP làm giảng viên hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và các quy định ATTP cho cán bộ được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cấp quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn;

Thanh tra Sở Công Thương là đầu mối tiếp nhận và tham mưu giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của đoàn thanh tra chuyên ngành, công chức được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật