Đề xuất dừng xây dựng Bộ tiêu chí xã NTM điển hình tiên tiến ở xã Đông Hội và Võng Xuyên (20:03 01/02/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 300/SNN-VPĐPNTM, ban hành ngày 31/01, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã thông tin về xây dựng nông thôn mới điển hình tiên tiến tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh) và xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ).

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc lồng ghép Bộ tiêu chí xã NTM điển hình tiên tiến vào Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, Sở NN&PTNT đã chủ trì tổ chức hội nghị thống nhất với các sở, ngành liên quan về một số nội dung. Theo đó, đề xuất UBND thành phố cho phép dừng thực hiện xây dựng Đề án quy hoạch xã NTM điển hình tiên tiến theo hướng phát triển đô thị tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh và lập quy hoạch NTM điển hình tiên tiến theo hướng ít chịu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ.

Đối với xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về việc xây dựng Đề án đầu tư huyện Đông Anh thành quận vào năm 2020. Để địa phương thuận lợi thực hiện Đề án thành quận trong thời gian tới, UBND huyện Đông Anh có Văn bản số 1615/UBND-KT ngày 30/10/2018 về việc xin ý kiến chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Trong đó. đề nghị dừng thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao TP Hà Nội giai đoạn 2018-2020 và dừng thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM điển hình tiên tiến tại xã Đông Hội; đồng thời cho phép huyện chỉ đạo các xã, thị trấn lập Đề án xây dựng xã, thị trấn thành phường, song song với việc tiếp tục chỉ đạo, tập trung hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí NTM trên địa bàn huyện Đông Anh.

Đối với xã Võng Xuyên huyện Phúc Thọ: Do thời điểm thành phố chỉ đạo và triển khai thực hiện xây dựng Bộ tiêu chí xã NTM điển hình tiên tiến theo hướng ít chịu tác động của quá trình đô thị hóa ở xã Võng Xuyên huyện Phúc Thọ (năm 2016). Trong khi, Trung ương chưa chỉ đạo triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Hiện nay, thành phố đã ban hành tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, do vậy, thống nhất tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét xin dừng xây dựng Bộ tiêu chí xã NTM điển hình tiên tiến theo hướng ít chịu tác động của quá trình đô thị hóa ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ.

Huyện Đông Anh tiếp tục chỉ đạo xã Đông Hội lập đề án xây dựng xã thành phường song song với việc tiếp tục chỉ đạo, tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao theo Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố.

Huyện Phúc Thọ tiếp tục chỉ đạo xã Võng Xuyên xây dựng điểm NTM nâng cao, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật