Thông báo dự thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018 (18:39 10/01/2019)


HNP - Ngày 09/01, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 64/TB-SNV về việc thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018.

Theo đó, đối tượng dự thi là công chức đang giữ ngạch thanh tra viên, mã ngạch 04.025, hiện đang công tác tại: Thanh tra thành phố Hà Nội; Thanh tra sở, ngành; Thanh tra quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được đăng ký dự thi nâng ngạch từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính theo nguyên tắc thi cạnh tranh.

Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi: Thanh tra viên được Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có văn bản cử đi dự thi phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tại Mục 2, Mục 3 Phần I Công văn số 2281/TTCP-TCCB.

Thí sinh dự thi phải hoàn thành các bài thi sau: Môn kiến thức chung: Thi viết; thời gian thi: 120 phút; Môn Nghiệp vụ Thanh tra: Thi viết; Thời gian thi: 180 phút; Môn ngoại ngữ: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút; Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm; Thời gian thi: 45 phút.

Nội dung, hình thức, thời gian thi và điều kiện miễn thi các môn ngoại ngữ, tin học thực hiện theo Phần II Công văn số 2281/TTCP-TCCB. Thời điểm để tính thời gian giữ ngạch thanh tra viên hoặc tương đương đủ 09 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc) và thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ chứng minh điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ là 31/01/2019.

Thanh tra viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trong hồ sơ. Mỗi thanh tra viên chuẩn bị 02 bộ hồ sơ (01 bộ lưu tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã; 01 bộ gửi về Sở Nội vụ).

Đề nghị các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã phổ biến đầy đủ nội dung Thông báo này và Công văn số 2281/TTCP-TCCB đến công chức để nghiên cứu và đăng ký dự thi; Giao nhiệm vụ cho Văn phòng/Phòng Tổ chức cán bộ Sở, phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi của thanh tra viên theo quy định; Có văn bản cử thanh tra viên đi dự thi nâng ngạch, gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Công chức, viên chức) để tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố cử công chức đi dự thi theo thẩm quyền, chậm nhất vào ngày 31/01/2019.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật