Cục Thuế thành phố Hà Nội: Nỗ lực trong nhiệm vụ thu ngân sách (17:45 12/01/2019)


HNP - Năm 2018, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã chủ động, phối hợp có hiệu quả với các ngành, các cấp trong cải cách TTHC, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, NNT; triển khai tích cực hiện đại hóa công tác quản lý thuế, qua đó, đã giảm thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật thuế cho NNT và đã được các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, NNT ghi nhận, tạo sự đồng thuận cao đối với nhân dân.

Năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và Thủ đô có những thuận lợi, nhưng không ít khó khăn, tuy nhiên, ngành thuế đã vượt qua khó khăn, thu đạt được kết quả tích cực. Năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội thu thuế các loại được 226.795 tỷ đồng, đạt 103,9% dự toán, tăng 16,5% so năm 2017. Đa số các chỉ tiêu thu tăng trưởng so với thực hiện năm 2017; trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) tăng trưởng khá - cao nhất trong 3 năm trở lại đây là: Khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng hơn 20%, thu nhập cá nhân tăng 21%...

Để đạt được kết quả trên, Cục Thuế đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; quyết liệt triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chức năng, quy trình quản lý, giải pháp công tác của ngành phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm. Cục Thuế tiếp tục có những đổi mới, chuyển biến tích cực trong công tác cải cách TTHC, tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức 81 lớp tập huấn cho 17.221 NNT; biên tập những nội dung chính sách thuế mới, các TTHC thuế truyền tải kịp thời qua thư điện tử tới các tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời công khai trên trang Web của ngành; tổ chức 45 buổi đối thoại với 8.676 NNT và tổ chức tốt “Tháng đồng hành cùng NNT thực hiện quyết toán thuế năm 2017” tại cơ quan Thuế các cấp để hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho NNT, đồng thời tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở của các doanh nghiệp có khối lượng hồ sơ quyết toán lớn; tổ chức tuyên dương, khen thưởng 413 doanh nghiệp, doanh nhân, NNT thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017. Ứng dụng CNTT, chuẩn hóa dữ liệu về NNT và ban hành 29.005 quyết định phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm kê khai thuế, thu 59 tỷ đồng. Hoàn thành 20.052 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 108 % kế hoạch, tăng 11% so cùng kỳ; truy thu, truy hoàn và phạt là 4.679 tỷ đồng, tăng 41,6%; giảm thuế GTGT được khấu trừ 183,4 tỷ đồng, giảm lỗ 4.272 tỷ đồng - Đây là năm đầu tiên hoàn thành kế hoạch cả thanh tra và kiểm tra và là năm thứ 3 liên tiếp hoàn thành vượt kế hoạch thanh tra. Do nỗ lực phấn đấu và tăng cường phối hợp với các ban ngành nên Cục Thuế đã thu hồi nợ đọng 12.100 tỷ đồng, đóng góp quan trọng trong kết quả thu ngân sách...

Năm qua, Cục Thuế TP Hà Nội đã có một số mặt công tác nổi bật, đó là làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT bằng nhiều phương thức hiệu quả và rất thiết thực; chủ động tiếp xúc, thu thập thông tin để tháo gỡ khó khăn cho SXKD, cho doanh nghiệp, người dân. Đã có nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả trong công tác thu hồi tiền thuế nợ đọng và Cục Thuế Hà Nội là điểm sáng trong công tác nợ đọng thuế. Đặc biệt, Bộ Tài chính luôn ghi nhận Cục Thuế là một trong những đơn vị luôn tích cực tham gia và có những ý kiến đóng góp ý thiết thực, trách nhiệm trong việc xây dựng, sửa đổi cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; Cục Thuế luôn là đơn vị được lựa chọn triển khai thí điểm nhiều chương trình hiện đại hóa, như: hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử ở mức dịch vụ công cấp độ 4; ứng dụng khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân…

Năm 2019 là năm nước rút hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2017-2020, do đó, việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm, Cục Thuế thành phố xác định tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt chỉ đạo của Thành phố, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý thu; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục duy trì, ổn định và phát triển SXKD; tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và nhóm giải pháp công tác thuế năm 2019 đã đề ra, nhất là cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách, chú trọng công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Với phương châm, chủ đề năm 2019 của Thành phố là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, mỗi CBCC thuế sẽ nâng cao đạo đức, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở để phục vụ tốt hơn nữa doanh nghiệp, người dân. Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của Thành phố Hà Nội cũng như của cả nước, tiếp tục tạo đà thuận lợi cho Thủ đô và cả nước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật