Hướng dẫn báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức (09:36 10/01/2019)


HNP - Ngày 9/01, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 65/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ và UBND TP về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC; việc giao chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các sở, cơ quan tương đương sở, các đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, Sở Nội vụ đề nghị các sở, cơ quan tương đương sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC, cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2018, gồm các nội dung sau:

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2018; Các khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Đề xuất dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2020, cụ thể: Kinh phí đào tạo bồi dưỡng CB, CC (gồm cả cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách); Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Cơ quan, đơn vị gửi báo cáo trước ngày 20/01/2019 về phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ, địa chỉ: Số 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Nội vụ.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật