Ngành Y tế chú trọng phòng, chống bệnh không lây nhiễm (09:36 10/01/2019)


HNP - Nhằm khống chế tốc độ gia tăng tiến tới làm giảm tỷ lệ người mắc bệnh tại cộng đồng, hạn chế tàn tật và tử vong sớm do mắc các bệnh không lây nhiễm (BKLN), nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát triên kinh tế, xã hội, ngày 08/01, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 111/KH-SYT để tổ chức thực hiện.

Để thực hiện tốt kế hoạch, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã Kiện toàn Ban chủ nhiệm, Ban điều hành hoạt động phòng chống BKLN, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết về việc thực hiện phòng chống BKLN năm  2019 tại tất cả các tuyến. Thường xuyên cập nhật, bám sát các chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như các Viện chuyên môn về hoạt động phòng chống BKLN để triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

Trong công tác chuyên môn, xây dựng hệ thống giám sát BKLN từ tuyến thành phố đến quận, huyện, thị xã và xuống xã, phường, thị trấn; thực hiện giám sát tử vong thường quy và điều tra nguyên nhân tử vong dựa vào phỏng vấn tại một số quận, huyện. Xây dựng, cập nhật và phân tích cơ sở dữ liệu về BKLN bao gồm số liệu tử vong và các yếu tố nguy cơ BKLN. Nâng cao năng lực của các đơn vị Y tế dự phòng để đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ theo phân tuyến nhiệm vụ và kỹ thuật trong phòng, chống BKLN; ưu tiên việc nâng cao năng lực cho tuyến thành phố và tuyến quận, huyện, thị xã. Thực hiện tốt việc khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm người mắc các BKLN, điều trị đúng phác đồ, tư vấn cách phòng các biến chứng do BKLN gây ra để hạn chế thấp nhất tử vong. Triển khai hoạt động điểm lồng ghép các hoạt động phòng chống BKLN dựa vào cộng đồng tại huyện ngoại thành. Lồng ghép hoạt động phát hiện, tư vấn, điều trị, quản lý BKLN kết hợp nguyên lý bác sỹ Y học gia đình.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về phòng chống BKLN với hình thức và nội dung phong phú để người dân quan tâm, tự giác và tích cực thực hiện các biện pháp dự phòng cho bản thân và cộng đồng. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và thành phố thường xuyên đưa tin về hoạt động phòng chống BKLN của thành phố, đặc biệt là hoạt động hưởng ứng các ngày phòng chống BKLN như ngày thế giới phòng chống bệnh Đái tháo đường, ngày thế giới phòng chống tăng huyết áp, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển…
 


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật