Tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế năm 2019 (09:52 09/01/2019)


HNP - Sở Y tế vừa ban hành Kế hoạch số 39/KH-SYT về việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh bảo hiểm Y tế - ngành Y tế Hà Nội năm 2019.

Theo đó, Sở triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp Đảng, lãnh đạo các đơn vị; cán bộ công chức viên chức, người lao động; người bệnh và người dân về ý nghĩa tầm quan trọng của BHYT, quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân tham gia và thực hiện chính sách BHYT.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập năm 2019, tập trung cải cách khoa khám bệnh, khoa Hồi sức cấp cứu tại các đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Quy chế bệnh viện, thực hiện đồng bộ việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh; Thực hiện hai quy tắc ứng xử theo kế hoạch của UBND Thành phố; Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp với người bệnh, Kế hoạch giám sát thực hiện Quy chế chuyên môn năm 2019 của Sở Y tế.

Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư tiêu hao cho người bệnh nội trú, không để người bệnh phải mua bên ngoài. Tổ chức quản lý tốt việc khám chữa bệnh BHYT, thực hiện minh bạch, công khai, không để xảy ra tình trạng trục lợi quỹ BHYT, lạm dụng kỹ thuật và thuốc chữa bệnh. Triển khai các biện pháp có hiệu quả để kiểm soát việc thực hiện các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, chống lạm dụng thuốc, kỹ thuật, xét nghiệm, sử dụng kỹ thuật của các máy, trang thiết bị xã hội hóa trong quá trình khám, chữa bệnh. Đảm bảo quyền lợi của người bệnh và đảm bảo cân đối quỹ BHYT trên địa bàn.

Phối hợp Bảo hiểm xã hội Thành phố triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác thực hiện chính sách BHYT và việc thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT của các đơn vị. Giải quyết kịp thời, không để tồn đọng các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết chế độ BHXH của người bệnh BHYT. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định Luật bảo hiểm y tế, gian lận trong sử dụng thẻ BHYT.


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật