Các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của CNVCLĐ (17:46 12/01/2019)


HNP - Năm 2018, các cấp công đoàn Thủ đô đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2018.

Tuyên dương công nhân giỏi Thủ đô năm 2018


Năm 2018, các cấp Công đoàn thủ đô tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” gắn với phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết thi đua thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng, cam kết thực hiện Luật An toàn giao thông, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS,… góp phần giữ gìn trật tự đô thị, đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô.
 
Các cấp Công đoàn thủ đô tiếp tục đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tích cực tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng Bộ Luật lao động 2012 (sửa đổi), xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động; nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô… phối hợp UBND Thành phố chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC,VC và Hội nghị NLĐ năm 2018. Kết quả đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC,VC và 67% đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ. Chất lượng Hội nghị được nâng lên, tập trung vào các nội dung như xây dựng Quy chế đối thoại, QCDC ở cơ sở. Đã có 51,02% số doanh nghiệp xây dựng Quy chế Hội nghị người lao động, 49,23% số doanh nghiệp xây dựng Quy chế đối thoại tại nơi làm việc, 99,7% đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân. Qua đó đã góp phần phát huy dân chủ, ý thức của người lao động trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp. Theo báo cáo của 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã có 2.236 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể, đạt 66,68% và một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn đại diện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Nhiều bản thỏa ước lao động đã có những nội dung cao hơn pháp luật quy định và có lợi cho người lao động như: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng tay nghề, văn hóa ứng xử. 
 
Thiết thực thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, góp phần để CNVCLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, LĐLĐ Thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ban hành các kế hoạch, tập trung chỉ đạo CĐCS thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất với phương châm đảm bảo cho CNLĐ đều được vui Xuân đón Tết, qua đó góp phần ổn định tư tưởng CNVCLĐ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả, các cấp Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp cho 56.500 CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 31 tỷ đồng. Theo thống kê đã có 26 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 423 CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức chương trình “Tết Sum vầy 2018”. Qua đó, đã góp phần chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện sum vầy Tết cùng gia đình, tạo sức lan tỏa rộng rãi, huy động được các nguồn lực xã hội cùng tham gia chăm lo cho CNVCLĐ…
 
Phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức tiếp tục tập trung hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, động viên đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị. Ngay từ đầu năm, đã có 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo 90 đơn vị phát động điểm và hơn 90% các CĐCS phối hợp với chuyên môn phát động thi đua trong CNVCLĐ. Trong đó, tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Hai tốt” trong ngành Giáo dục…
 
Trọng tâm năm 2019, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Đẩy mạnh hoạt động Công đoàn nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm của Thủ đô và đất nước, chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Chỉ tiêu, phấn đấu 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị CBCC,VC; 70% trở lên số doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng, ban hành được quy chế và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 50% trở lên Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức được hội nghị đối thoại với CNVCLĐ. Phấn đấu 75% doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn xây dựng, thương lượng, ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tại đơn vị.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật