Hơn 6 nghìn cuộc kiểm tra tại các cấp công đoàn trong năm 2018 (20:43 03/01/2019)


HNP - Năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 6.032 cuộc, tăng so với năm trước 11%.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố kiểm tra 17 cuộc tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra 36 cuộc đồng cấp, kiểm tra 957 cuộc tại CĐCS; UBKT Công đoàn cơ sở kiểm tra 3.497 cuộc đồng cấp, kiểm tra 1.525 cuộc tại CĐ bộ phận, tổ CĐ.

Công đoàn các cấp Thành phố đã tổ chức giám sát hoạt động của Ban chấp hành, BTV đồng cấp, giám sát công đoàn cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức Công đoàn 1.014 cuộc: trong đó, giám sát đối với tổ chức 713 cuộc, đối với cán bộ, đoàn viên 301 cuộc phát hiện 25 tổ chức CĐ vi phạm như họp BCH chưa đầy đủ theo quy chế, chưa mở sổ nghi biên bản họp BCH, UBKT, chưa triển khai một số nội dung hoạt động theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung, Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ CĐVN, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn; tập trung tổng kết các Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tổ chức thành công Đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp từ cơ sở đến thành phố. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được liên tục đổi mới, khuyến khích những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở được các cấp Công đoàn quan tâm, chỉ đạo CĐCS chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp thực hiện Nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ. Các đơn vị đã tích cực phối hợp với cơ quan BHXH, Tòa án nhân dân cùng cấp để chuẩn bị cũng như hoàn thiện các hồ sơ tài liệu khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đối tác, doanh nghiệp để thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn.
 


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t