Tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trong các cấp công đoàn (20:43 03/01/2019)


HNP - Ngày 03/01, Liên đoàn Lao động thành phố có Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ về tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tuyên truyền các chỉ tiêu chủ yếu của Thành phố năm 2019 về trật tự, an toàn giao thông. Tuyên truyền các chuẩn mực thái độ, hành vi tuân thủ các quy tắc, quy định của pháp luật trong quản lý trật tự đô thị và khi tham gia giao thông.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, chú trọng tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án kịp thời các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật giao thông; đồng thời gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền với các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước, nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống ngàn năm Thăng Long - Hà Nội và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Về hình thức, tăng cường cuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà ở CNLĐ nhằm huy động tối đa sự tham gia của đoàn viên, CNVCLĐ vào các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông, thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, các hộ gia đình ký cam kết… Tăng cường các hoạt động phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn giao thông các cấp (ngành công an, giao thông vận tải Thành phố) và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải tổ chức nhiều buổi tọa đàm trao đổi về các giải pháp đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn.

Cùng với đó, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về trật tự an toàn giao thông. Đa dạng các hình thức tuyên truyền như: thông qua báo, đài Trung ương và địa phương, qua hệ thống loa tại các nút giao thông trọng điểm, thông qua các hội nghị, hội thi tìm hiểu, hội thi sân khấu hóa; tổ chức các tổ tuyên truyền lưu động, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, căng treo băng rôn, cờ phướn, in ấn, phát hành tờ rơi, áp phích,...

 


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t