Tập huấn nghiệp vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (20:43 03/01/2019)


HNP - Sáng 03/01, Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho các sở, ngành Thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị


Hội nghị tập huấn nhằm phổ biến kiến thức giúp các sở, ngành thực hiện rà soát, đánh giá, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thống nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2018. Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Hoàng Linh Cầm, Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp đã truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo Luật ban hành VBQPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL, Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ…
 
Đồng chí Hoàng Linh Cầm cũng đã phổ biến, hướng dẫn về quy trình, thủ tục rà soát hệ thống hóa VBQPPL. Nhấn mạnh mục đích của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản là nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, với các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, hướng dẫn việc sắp xếp Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.
 
 

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t