Tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (20:44 03/01/2019)


HNP - Sáng 03/01, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (2003-2018) và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2018.  

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng


15 năm qua, gần 100% các khu dân cư trên địa bàn Thủ đô đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó, có gần 90% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội với hơn 7,3 triệu lượt người tham dự; có gần 600 nghìn hộ gia đình được biểu dương khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa” tiêu biểu. Những năm gần đây, 100% các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đều tham gia ngày hội. Thông qua việc tổ chức Ngày hội góp phần khơi dậy, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư, gắn kết tình nghĩa xóm làng; nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ mặt trận các cấp, nhất là cán bộ mặt trận ở khu dân cư.
 
3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  2016 - 2018, đã góp phần tăng cường sự đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Thông qua đây, MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp của thành phố đã vận động được 171 tỷ đồng, giúp xây sửa trên 5.000 nhà, hỗ trợ hơn 10.000 hộ về giống, vốn, cây con phát triển sản xuất; khám, chữa bệnh cho 4.236 người… Toàn thành phố có hơn 1.561.003 hộ (khoảng 87%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 1.535 làng (khoảng 60,5%) đạt danh hiệu làng văn hóa và 3.849 tổ dân phố (khoảng 71%) đạt tổ dân phố văn hóa. 3 năm qua, Quỹ “Cứu trợ” Thành phố đã vận động được trên 99 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục thiên tai. 100% xã, phường, thị trấn ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…
 
Năm 2019, MTTQ TP tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, mục đích, nội dung của Cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Nâng cao hơn nữa vai trò của MTTQ các cấp trên địa bàn đối với việc tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội cùng cấp trong việc lãnh đạo, phối hợp và tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động. 
 
Tại hội nghị, 31 tập thể được UBND Thành phố khen thưởng; 63 tập thể, 93 cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khen thưởng. 
 

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t