Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (14:35 06/12/2018)


HNP - Ngày 6/12, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội


Theo đó, hội nghị trực tuyến kết nối 364 điểm cầu trong toàn quốc, trong đó, có 301 điểm cầu tại cấp huyện, với 24.814 cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp tham dự. Riêng điểm cầu Hà Nội, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, có 1.700 cán bộ công đoàn chủ chốt thuộc 18 CĐ ngành Trung ương, LĐLĐ TP Hà Nội, cơ quan Tổng liên đoàn tham gia học tập.
 
Tại Hội nghị, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trực tiếp quán triệt, truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn ưong tình hình mới. Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn. Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.
 
Phát biểu tại hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đề nghị, các cán bộ công đoàn các cấp từ vị trí công tác suy nghĩ, vận dụng các nội dung của Nghị quyết triển khai ở đơn vị, vị trí công tác cho hiệu quả, tiến hành viết thu hoạch. Đối với các đầu mối công đoàn các cấp phải quản lý quân số nghiêm túc, chỉ đạo học tập quán triệt Nghị quyết một cách hiệu quả, đồng thời, cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch để thực hiện trong nhiệm kỳ…
 
Được biết, Đại hội XII CĐVN đã thông qua Nghị quyết với 3 khâu đột phá: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật