Nhiều chuyển biến trong chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội (11:11 30/11/2018)


HNP - Ban Chỉ đạo 138/TP Hà Nội vừa sơ kết 1 năm thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, các đơn vị từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã, thị trấn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án số 1960/QĐ-BCA-C41 ngày 8/6/2017 của Bộ Công an và Kế hoạch số 227/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 138/TP, bước đầu đã tạo sự chuyến biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm, sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là ở cấp cơ sở.

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngành, các cấp, quận, huyện, thị xã đã được nâng lên rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và công tác chuyển hóa địa bàn nói riêng. Công tác tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự đã được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả, với nhiều sự đổi mới về nội dung, hình thức, mang tính chuyên sâu và có sự lan tỏa trên diện rộng; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đại bộ phận nhân dân về trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, về phòng, chống tội phạm đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chú trọng, duy trì; lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở đã được quan tâm chăm lo, nhất là về chế độ, chính sách và công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố...


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật