Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hà Nội năm 2019 (08:28 09/11/2018)


HNP - Ngày 7/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2783/KH-STTTT về thông tin tuyên truyền thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, thời gian điều tra kéo dài trong 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào 25/4/2019. Đối tượng điều tra là tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; các trường hợp chết của hộ dân cư đã xảy ra từ ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất, tức ngày 16/02/2018 theo Dương lịch đến hết ngày 31/3/2019; nhà ở của hộ dân cư. 
 
Nội dung điều tra gồm: Thông tin cá nhân, mối quan hệ với chủ hộ, dân tộc và tôn giáo, tình hình đi học hiện nay, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng biết đọc và biết viết, tình trạng hôn nhân, tình trạng đăng ký khai sinh của trẻ em. Thông tin về nhà ở của hộ bao gồm tình trạng nhà ở hiện tại, quy mô diện tích nhà ở, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, năm đưa vào sử dụng. Việc thu thập thông tin sẽ diễn ra dưới hai hình thức: Phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.
 
Cuộc Tổng điều tra nhằm phân tích  và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam cam kết; đặc biệt nhấn mạnh số liệu điều tra không liên quan đến các vấn đề hộ khẩu, hộ tịch, thu thuế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.
 
Các hoạt động tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn Thành phố triển khai dưới nhiều hình thức: Tuyên truyền trên báo chí; tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử quận, huyện, thị xã; Trang thông tin điện tử phường, xã, thị trấn, mạng xã hội chính thức của đơn vị (nếu có)…

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật