Bố trí 850 tỷ đồng cho phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (19:31 14/09/2018)


HNP - Ban Dân tộc TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 145/BC-BDT với UBND thành phố về kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 15/7/2016 của UBND thành phố về "Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020".

Theo Kế hoạch số 138/KH-UBND, tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án dự kiến là 2.324 tỷ đồng (224 dự án), gồm 7 lĩnh vực. Trong đó: Lĩnh vực y tế 8 dự án, thủy lợi 56 dự án, nước sinh hoạt 4 dự án, văn hóa 14 dự án, trường học 35 dự án, giao thông 104 dự án, lĩnh vực khác 4 dự án.

Tổng số kinh phí đầu tư các dự án là 1.000 tỷ đồng cho tổng số 69 dự án, gồm các lĩnh vực: Y tế 1 dự án, giao thông 40 dự án, trường học 19 dự án, thủy lợi 9 dự án. Tính đến ngày 30/6/2018, tổng số vốn đã được bố trí là 850 tỷ đồng, còn lại 150 tỷ đồng được bố trí vốn trong 2 năm (2019 - 2020).

Căn cứ kế hoạch của thành phố, UBND các huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia ủng hộ việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư tại các địa phương. Hiện nay, đã có 8/14 xã vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Từ kết quả kiểm tra, Ban Dân tộc thành phố đề xuất UBND thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, dự án thuộc Kế hoạch 138/KH-UBND để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư đối với những dự án đang thực hiện dở dang, dự án đã hoàn thành quyết toán thiếu vốn, dự án phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương vùng dâm tộc thiểu số trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; có giải pháp thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật