Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (17:00 09/08/2018)


HNP - Ngày 6/8, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2312/QĐ-SNV về việc thành lập Đoàn Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố năm 2018.

Theo đó, Đoàn Giám sát do đồng chí Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn. Các thành viên Đoàn Giám sát được thành lập thành 3 tổ để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Đoàn Giám sát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các nội dung tại Kế hoạch số 1662/KH-SNV ngày 31/7/2018 của Sở Nội vụ về việc giám sát, phúc tra việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố năm 2018 qua các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, khám chữa bệnh, cấp phép xây dựng, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng.

Nhiệm vụ cụ thể của các Tổ do Trưởng đoàn phân công. Các thành viên Đoàn Giám sát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đoàn Giám sát tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động của Đoàn Giám sát được bố trí trong nguồn kinh phí của Thành phố cấp cho Sở Nội vụ về công tác cải cách hành chính.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật