Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ khối các cơ quan và khối doanh nghiệp (16:12 12/07/2018)


HNP - Sáng 12/7, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Gần 600 người là cán bộ chủ chốt của các cơ quan thuộc Đảng ủy Khối đã tham dự hội nghị.

Hội nghị quán triệt của Đảng bộ khối các cơ quan thành phố


Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã phổ biến, quán triệt báo cáo chuyên đề “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Tiếp đó, đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội báo cáo 2 chuyên đề về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN” và “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Sau khi tiếp thu các nội dung từ Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7, khóa XII của Đảng, các học viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân xung quanh các nội dung: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Theo đó, mục đích, yêu cầu đặt ra là các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết, nhận thức rõ thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân, người đứng đầu hệ thống chính trị để nghị quyết được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ.

* Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự hội nghị có gần 300 đại biểu là các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối, trưởng - phó các ban đảng, đoàn thể Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; chủ tịch HĐQT, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, giám đốc công ty; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo ở các đảng bộ cơ sở; đảng viên Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối.

Hội nghị quán triệt của Đảng bộ khối doanh nghiệp

Tại hội nghị, PGS-TS Ngô Văn Thạo,Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương đã quán triệt, phổ biến các nội dung cơ bản của  các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, trong đó tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN”, Nghị quyết về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Sau hội nghị này, các đảng ủy, chi ủy cơ sở sẽ tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, các đồng chí trong ban lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên. Các hội nghị sẽ được tổ chức trong nửa đầu tháng 8/2018, do báo cáo viên là các báo cáo viên Trung ương, TP, Bí thư cấp ủy cơ sở.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm nay, các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện tốt việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động; qua đó tập trung làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động trong DN. Bên cạnh đó, đã kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát của đảng được thực hiện theo đúng kế hoạch; hoạt động của các đoàn thể thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, cấp ủy đảng cơ sở đã phối hợp tốt với lãnh đạo DN có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất ổn định, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.


Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật