Thông báo kết quả khen thưởng khối doanh nghiệp, doanh nhân năm 2017 (15:04 12/07/2018)


HNP - Ngày 11/7, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) ban hành Văn bản số 260/BTĐ-HCTH về kết quả khen thưởng khối doanh nghiệp, doanh nhân năm 2017.

Theo đó, ngày 08/6/2018, Chủ tịch UBND Thành phố ký Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích khối doanh nghiệp năm 2017; Ngày 07/7/2018, ký Quyết định số 3465/QĐ-UBND về việc khen thưởng các doanh nhân có thành tích trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2017, cụ thể như sau:

Thành tích chuyên đề nộp ngân sách nhà nước (49 doanh nghiệp), trong đó: Tặng Cờ Thi đua của UBND Thành phố: 10 doanh nghiệp; Tặng Bằng khen Thành phố: 39 doanh nghiệp.

Thành tích chuyên đề đóng góp an sinh xã hội (29 doanh nghiệp và 03 trang trại, hộ gia đình), trong đó: Tặng Cờ Thi đua của UBND Thành phố: 04 doanh nghiệp; Tặng Bằng khen Thành phố: 25 doanh nghiệp và 03 trang trại, hộ gia đình.

Thành tích toàn diện (112 doanh nghiệp và 70 doanh nhân): Tặng Cờ Thi đua của Thành phố: 31 doanh nghiệp; Tặng Bằng khen Thành phố: 81 doanh nghiệp và 70 doanh nhân.

Ban Thi đua - Khen thưởng trân trọng thông báo tới các đơn vị liên quan được biết. Đề nghị các đơn vị liên quan liên hệ với Bộ phận một cửa của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (số 37 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) để tiếp nhận hiện vật khen thưởng và tổ chức trao thưởng theo đúng quy định.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật