Thống nhất việc thực hiện thu, sử dụng giá dịch vụ thủy lợi nội đồng (21:32 13/06/2018)


HNP - Sáng 13/6, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị trao đổi và thống nhất việc thực hiện thu, sử dụng giá dịch vụ thủy lợi nội đồng và thực hiện công tác thủy lợi nội đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua các nội dung trong Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố, theo đó các đơn vị trên địa bàn thành phố sẽ áp dụng mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng, đây là tiền phí dịch vụ thủy lợi cao nhất được áp dụng. Mức thu cụ thể tiền phí dịch vụ thủy lợi nội đồng dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa tổ chức hợp tác dùng nước với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước.
 
Các khoản thu thủy lợi phí, tiền nước, phí dịch vụ thủy lợi nội đồng dùng để trả tiền công cho lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, tiền điện (tiền dầu) bơm nước tưới, tiêu, nguyên nhiên vật liệu, duy tu, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi,...
 
Hội nghị cũng thông qua nội dung: Đối với các địa phương đang trong quá trình bàn giao công trình cần căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương các Công ty Thủy lợi có thể giao khoán cho các HTX sở tại để khai thác, duy tu duy trì, bảo vệ hệ thống thủy lợi nội đồng. Tổ chức xây dựng giá dịch vụ thủy lợi nội đồng nhưng không được vượt mức trần do Thành phố quy định, thông qua hội nghị xã viên, tổ chức thu và sử dụng kinh phí theo điều lệ hợp tác xã quy định. 
 
Các đại biểu cũng thống nhất khi Luật Thủy lợi có hiệu lực (1/7/2018) các Công ty thủy lợi sẽ tổ chức rà soát hệ thống công trình thủy lợi nội đồng của từng xã, xây dựng chi phí quản lý, vận hành các công trình nội đồng nhưng không được vượt mức trần do thành phố quy định, xin ý kiến và thông qua hội đồng quản trị HTXX, UBND xã và tổ chức thu, sử dụng kinh phí theo đúng các quy định hiện hành.
 
Ngoài ra, các Công ty thủy lợi có thể thực hiện giao khoán cho các HTX sở tại tổ chức xây dựng chi phí quản lý, vận hành các công trình thủy lợi nội đồng thông qua hội nghị xã viên, thu và sử dụng giá dịch vụ thủy lợi nội đồng nhưng không được vượt quá mức trần do thành phố quy định để thực hiện khai thác, duy tu duy trì, bảo vệ hệ thống thủy lợi nội đồng. Công ty thủy lợi có trách nhiệm giám sát việc khai thác, duy tu, duy trì của Hợp tác xã (nếu thực hiện giao khoán) đảm bảo đúng mục đích sử dụng, đối tượng, hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật…
 
Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, việc thống nhất thu, sử dụng giá dịch vụ thủy lợi dựa trên Luật Phí và lệ phí có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, theo đó Thủy lợi phí thuộc danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá. Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 280/2016/TT-BTC quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. 
 
Để thực hiện các quy định của Luật Giá, Luật Phí và lệ phí, liên ngành Tài chính – Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu trình UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội: Mức trần dịch vụ công ích thủy lợi nội đồng quy định là 36.000 đồng/sào/năm.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật