Khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng (17:02 13/06/2018)


HNP - Ngày 12/6, Sở LĐTB&XH có Văn bản số 1749/SLĐTBXH-KHTC, tăng cường kỷ luật tài chính, ngân sách, chấn chỉnh khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng.

Theo đó, Sở đề nghị các quận, huyện, thị xã quán triệt sâu sắc các chủ trương chính sách của Đảng và luật pháp của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lao động, người có công và xã hội. Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán sát với nhu cầu chi thực tế và theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thường xuyên rà soát tình hình thực hiện dự toán của đơn vị để kịp thời điều chỉnh, bổ sung dự toán, bảo đảm thực hiện theo đúng dự toán được giao, không để dư kinh phí hoặc hủy dự toán tại Kho bạc Nhà nước.
 
Tăng cường công tác quản lý đối tượng; đặc biệt cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ tồn đọng để hoàn thành trong năm 2018 và kiểm tra, rà soát lại số đối tượng hiện đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng, trợ cấp ưu đãi giáo dục, BHYT, quà lễ tết; thực hiện xác minh trực tiếp tại xã phường nơi đối tượng cư trú đối với hồ sơ tăng mới hoặc hồ sơ chuyển từ cơ quan khác đến (hồ sơ thương binh, hồ sơ hưởng trợ cấp chất độc hóa học...) để lập dự toán sát với nhu cầu chi thực tế, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp thiếu hồ sơ, giấy tờ hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, giả mạo, khai man hoặc không báo giảm đối tượng kịp thời...
 
Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi ngay từ đầu năm, tránh tập trung vào cuối năm, nhất là chi trả chế độ trợ cấp, trang cấp, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu, thực hiện mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình mộ - nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; công tác thanh quyết toán dự án hoàn thành; đồng thời, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, trong phạm vi dự toán được giao và chấp hành nghiêm việc công khai tài chính, tài sản và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp "đúng kỳ - đủ sổ tiền - đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng” trước ngày 5 hàng tháng; Tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính, kiểm tra ít nhất 1 lần/năm đối với một xã, phường, thị trấn.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật