Sở Công Thương Hà Nội: Nhiều hoạt động thi đua trong thông tin đối ngoại (08:49 12/06/2018)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2794/SCT-VP, ban hành ngày 11/6, Sở Công Thương đã yêu cầu phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyên đề "Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018.


Theo đó, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: Tiếp tục quán triệt chiến lược, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại năm 2018, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, nhân dân ta trong tình hình mới. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại do Sở Công Thương tổ chức trong và ngoài nước, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô ra nước ngoài. Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng các đề án, kế hoạch quảng bá hình ảnh của đất nước và Thủ đô; phối hợp với các cơ quan có liên quan đề ra các phương thức mới nhằm nâng cao hiệu quả truyền bá thông tin thông qua các phương tiện truyền thông, góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh... của thành phố với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, cử cán bộ tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại để nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho đối tượng cán bộ được phân công làm công tác thông tin đối ngoại của đơn vị để làm tốt công tác tham mưu, chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác thông tin đối ngoại.

Ngoài ra, tiếp nhận thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2018; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, các hoạt động vì biển đảo quê hương. Đồng thời, quán triệt và thực hiện phong trào thi đua chuyên đề Thi đua thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công tác thông tin đối ngoại thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Gắn các nội dung phong trào thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông với các phong trào thi đua của Sở để phát động...


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật