Sở GTVT triển khai chương trình hành động góp phần nâng cao Chỉ số PCI, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (15:05 17/05/2018)


HNP - Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 377/SGTVT về Chương trình hành động góp phần nâng cao Chỉ số PCI, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2018.


Theo đó, năm 2018, Sở GTVT đề ra mục tiêu: Xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Khuyến khích các sáng kiến cải cách nhằm rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung thủ tục hành chính. Thực hiện tốt “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Trên cơ sở đó, Sở GTVT sẽ tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức lại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho phù hợp với Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước của Chính phủ.

Thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường liêm chính, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công vụ; chỉ đạo cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc thay đổi thái độ làm việc phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và thay thế cán bộ, công chức chần chừ trong cải cách TTHC, không tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh hoặc có hành vi lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi riêng.

Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, cung ứng dịch vụ công trực tuyến; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO:9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông vận tải, doanh nghiệp,... và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ quản lý nhà nước; thực hiện thuê dịch vụ CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, thuê ngoài đối với các dịch vụ liên quan đến thanh toán, chi trả; đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đồng bộ, tránh chồng chéo, gây ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra doanh nghiệp; đảm bảo quyền bình đẳng của doanh nghiệp trước pháp luật.


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật