Văn Phòng UBND TP: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành (13:47 17/04/2018)


HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 10/KH-VP, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018.


Theo đó, để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, Văn phòng UBND thành phố quản lý, vận hành, duy trì hoạt động mạng tin học hoạt động ổn định 24/24h. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị duy trì, triển khai 100% văn bản, tài liệu điện tử (trừ văn bản mật) trong giao dịch hành chính điện tử, tiến tới giảm sử dụng văn bản giấy trong thành phố.

Tiếp tục hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và 100% cán bộ, công chức, viên chức của thành phố khai thác, sử dụng thư điện tử trao đổi thông tin trong công việc. Duy trì, triển khai, nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành UBND thành phố kết nối liên thông với phần mềm quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương qua trục liên thông Văn phòng Chính phủ và hệ thống quản lý văn bản đến các cấp thành phố...

Nâng cao chất lượng nội dung tin bài trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND thành phố. 100% văn bản điện tử trao đổi với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương tiếp tục thực hiện qua trục liên thông của Văn phòng Chính phủ; phục vụ tốt các cuộc họp trực tuyến với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương theo yêu cầu. 100% văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, văn bản của Văn phòng UBND thành phố tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố với các cơ quan, đơn vị thành phố. 100% văn bản và tài liệu điện tử (trừ văn bản mật) của Văn phòng UBND thành phố triển khai thực hiện trong trao đổi công việc giữa các phòng, ban, trung tâm, tiến tới cắt giảm hoàn toàn văn bản, tài liệu giấy.

Văn phòng UBND thành phố cũng tiếp tục duy trì và yêu cầu: 100% cán bộ, công chức trong Văn phòng tham gia xử lý phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Tiếp tục thực hiện 100% kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, kết quả đấu thầu, danh sách nhà thầu tham gia các gói thầu của Văn phòng được đăng tải trên mạng.

Duy trì, mở rộng chia sẻ dùng chung cơ sở dữ liệu hệ đơn thư khiếu nại tố cáo do cấp thành phố giải quyết phục vụ chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo trên mạng thông tin điện tử giữa Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Xây dựng ứng dụng đáp ứng toàn bộ quy trình xử lý, giải quyết công việc do UBND thành phố giao đến các cấp, các ngành và thiết lập hệ thống báo cáo định kỳ, đột xuất, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ theo yêu cầu của UBND thành phố. Sử dụng công nghệ QR Code kết hợp hệ thống xác thực chuyên dùng riêng thành phố phục vụ trong trao đổi gửi, nhận văn bản điện tử; tích hợp phiên bản Office dùng chung trong hệ thống; sẵn sàng tích hợp, liên thông các ứng dụng phần mềm dùng chung phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật