Kiểm tra, rà soát toàn bộ các định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí, đơn giá do Thành phố ban hành (14:02 17/04/2018)


HNP - Sở Xây dựng vừa có Công văn số 2987/SXD-KTXD kiểm tra, rà soát toàn bộ các định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí, đơn giá do Thành phố ban hành theo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.


Theo đó, Sở đề nghị các sở, ngành thuộc UBND thành phố Hà Nội; Các Ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc UBND thành phố Hà Nội; Các Tổng công ty thực thuộc UBND Thành phố Hà Nội tổ chức rà soát theo các nội dung như: tổ chức tổng hợp, rà soát các định mức xây dựng đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị đã công bố thực hiện. Tổng hợp các thông tin đối với các định mức xây dựng đặc thù đã công bố (quyết định) thực hiện, cụ thể: Mã hiệu; tên; đơn vị tính; nội dung công việc; phạm vi công việc, công nghệ áp dụng, điều kiện áp dụng, biện pháp thi công: trị số hao phí vật liệu, nhân công. máy thi công và các hao phí khác. Cung cấp các hồ sơ xây dựng định mức đặc thù kèm theo.
 
Các định mức chuyên ngành, tổng hợp, rà soát các định mức xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị đã công bố thực hiện, theo các nhóm định mức: Các định mức chuyên ngành đã công bố sử dụng các tập định mức do Bộ có xây dựng chuyên ngành công bố. Các định mức chuyên ngành đã công bố có điều chỉnh trị số hao phí theo thực tế tại địa phương (đơn vị) so với trị số hao phí do Bộ có xây dựng chuyên ngành công bố. Các định mức chuyên ngành mới công bố chưa có trong các bộ định mức chuyên ngành do Bộ có xây dựng chuyên ngành công bố. Các định mức chuyên ngành còn thiếu, cần đề nghị ban hành bổ sung phù hợp với thực tế.
 
Tổng hợp các thông tin đối với các định mức xây dựng chuyên ngành đã công bố (quyết định) thực hiện, cụ thể: Mã hiệu; tên; đơn vị tính; nội dung công việc; phạm vi công việc, công nghệ áp dụng, điều kiện áp dụng, biện pháp thi công; trị số hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và các hao phí khác. Cung cấp các hồ sơ xây dựng định mức chuyên ngành kèm theo. Tổng hợp các nội dung vướng mắc trong quá trình vận dụng, sử dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí, đơn giá xây dựng chuyên ngành tại địa phương, có kiến nghị và đề xuất biện pháp giải quyết...

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật