Rà soát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công nhận mới và công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia (14:01 17/04/2018)


HNP - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 1334/SGDĐT-KHTC về tổ chức rà soát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công nhận mới và công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2018.


Theo đó, Sở đề nghị các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, thống kê tất cả các trường mầm non, phổ thông đang hoạt động thuộc quận, huyện, thị xã đầu tư, quản lý, trong đó cần nêu rõ trường công lập quận, huyện, thị xã có trách nhiệm đầu tư; Rà soát kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia công nhận mới năm 2018, nếu có điều chỉnh cần đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu.
 
Rà soát công tác công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018, đối với trường không thể đầu tư để đạt chuẩn lại được, cần báo cáo Thành phố và xin xóa tên khỏi danh sách trường chuẩn quốc gia; Nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018, trong đó, quan tâm đến trường công nhận lại.
 
Các trường học đã đạt 05 tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia (cả trường công nhận mới và công nhận lại), UBND các quận, huyện, thị xã gửi hồ sơ và đăng ký lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra thẩm định. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước 30/11/2018.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật