Triển khai tuyên truyền 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố (12:48 14/04/2018)


HNP - Ngày 13/4, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU ban hành Văn bản số 1285/TTBCĐ gửi các ban Đảng Thành ủy; các sở, ngành, cơ quan thuộc Thành phố; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; Ban Chỉ đạo chương trình 04 các quận, huyện, thị xã về triển khai tuyên truyền 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020. Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU triển khai nội dung tuyên truyền thực hiện 02 Quy tắc ứng xử cụ thể như sau:

Đối với Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố: Đề nghị các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện việc dán bản Quy tắc ứng xử trên bàn làm việc; in khổ lớn phù hợp với điều kiện từng đơn vị đóng khung treo tại cơ quan ở vị trí dễ nhìn để được nhắc nhở thực hiện hàng ngày. Hoàn thành trong tháng 4/2018.

Đối với Quy tắc ứng xử nơi công cộng: Đề nghị Ban Chỉ đạo chương trình 04, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai đến các xã, phường, thị trấn, từng khu dân cư, thôn, làng, tổ dân phố để phát đến từng gia đình thuộc địa bàn quản lý đảm bảo toàn dân được biết; đồng thời niêm yết tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, điểm sinh hoạt cộng đồng; các điểm công cộng được ghi trong Quy tắc ứng xử. Hoàn thành trong tháng 5/2018.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật