Tăng cường quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo (14:24 13/04/2018)


HNP - Sở Văn hóa và Thể thao vừa có Công văn số 1233/SVHTT-QLVH tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thực hiện viết, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo theo quy định tại Điều 18 - Luật Quảng cáo về thể hiện chữ viết tiếng Việt và chữ nước ngoài trên biển hiệu, bảng quảng cáo.
 
Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh kích thước, hình thức, vị trí của biển hiệu, bảng quảng cáo; việc thể hiện chữ nước ngoài trên biển hiệu, bảng quảng cáo; xử lý kịp thời biển hiệu, bảng quảng cáo chỉ sử dụng tiếng nước ngoài mà không có tiếng Việt; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về quảng cáo và việc sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các bảng quảng cáo, biển hiệu vi phạm, sai quy định về kích thước, nội dung, vị trí, số lượng.
 
Đối với bảng quảng cáo thương mại, bảng quảng cáo tạm thời vào mặt tường rào bao quanh công trình đang xây dựng, biển cửa hàng có nội dung quảng cáo, quảng cáo băng rôn dọc (phướn) trên địa bàn, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội theo quy định của Luật Quảng cáo và Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND, ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố Hà Nội.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật