Tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở trợ giúp đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội và cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật (14:23 13/04/2018)


HNP - Sở LĐTB&XH vừa có Công văn số 929/LĐTBXH-BTXH về tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở trợ giúp đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội và cơ sở chăm sóc ngựời cao tuổi, người khuyết tật.

Trong thời gian qua, Sở LĐTB&XH nhận được ý kiến của người dân về một số cơ sở tư nhân có dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật nhưng chưa được đăng ký thành lập, hoạt động; chưa được cấp giấy phép hoạt động theo quy định.
 
Vì vậy, Sở đề nghị UBND các quận, huyện thị xã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH và các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội có nuôi dưỡng đối tượng diện bảo trợ xã hội và cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn. Hướng dẫn các cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
 
Thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập, giấy phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng) theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.
 
Tổng hợp, báo cáo tình hình các cơ sở trợ giúp xã hội có nuôi dưỡng đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn gửi về Sở LĐTB&XH, trước ngày 30/4, để báo cáo Thành phố.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật