Tiếp tục thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018 (10:05 13/03/2018)


HNP - Ngày 12/3, Sở LĐTB&XH thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch số 573/KH-SLĐTBXH-PCTNXH về triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2, Đề án 3 Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018.


Theo đó, mục tiêu năm 2018 là 100% văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người, công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về được phổ biến đến 100% cán bộ để nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện. Phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. 100% nạn nhân đã tiếp nhận được tiến hành thủ tục xác minh, xác định, bảo vệ và có nhu cầu thì được hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác thống kê, rà soát số nạn nhân từ nước ngoài trở về, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng thông qua việc tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc sức khoe, dạy nghề, giải quyết việc làm cho nạn nhân, xoá bỏ mặc cảm tạo điều kiện cho nạn nhân hoà nhập với gia đình và xã hội.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Sở LĐTB&XH yêu cầu các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư 01/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/02/2014 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán. Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú và thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định; chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân và phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa nạn nhân về nơi cư trú.

Tiếp tục rà soát, thống kê số nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn Thành phố Hà Nội để tiếp cận hỗ trợ chế độ theo quy định, tổ chức tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, giải quyết việc làm nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ mặc cảm tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người cho người dân, tập trung tại 10 xã thuộc 5 huyện. Tổ chức khảo sát, đánh giá các mô hình hỗ trợ nạn nhân bền vững, hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó, phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố để phổ biến tuyên truyền về hoạt động của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em, với số máy 111, trong đó có nội dung tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Quản lý tốt hoạt động xuất khẩu lao động, không để tội phạm lợi dụng việc xuất khẩu lao động, dịch vụ văn hóa, du lịch để lừa phụ nữ, trẻ em bóc lột tình dục và lao động cưỡng bức.


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật