Tập trung quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 (14:12 12/02/2018)


HNP - Ngày 9/2, Sở Tài chính Hà Nội ban hành Công văn số 1064/STC-TCĐT đề nghị sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố tập trung quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2017.


Theo đó, để hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2017, đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định: Đối với số dư tạm ứng, sổ dư dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) phối hợp với cơ quan kho bạc, đơn vị kiểm soát giải ngân đối chiếu, xác nhận tình hình, số liệu thanh toán, xử lý số dư tạm ứng, số dư dự toán theo biểu mẫu và hướng dẫn công tác khóa sổ cuối năm và lập quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm của Liên ngành Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hà Nội tại Công văn số 8652/LN:STC-KBHN ngày 29/12/2017.

Riêng số dư tạm ứng, số dư dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách cấp thành phố, việc chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018 thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 807/STC-QLNS ngày 31/1/2018 về việc chuyển nguồn ngân sách cấp thành phố năm 2017 sang năm 2018.

Đối với số liệu đề nghị quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) phối hợp với cơ quan kho bạc, đơn vị kiểm soát giải ngân đối chiếu, xác nhận tình hình, số liệu thanh toán theo biểu mẫu 04/CĐT tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính. Trên cơ sở tình hình, số liệu thanh toán vốn đầu tư năm 2017 đã được cơ quan kho bạc, đơn vị kiểm soát giải ngân xác nhận, các cơ quan, đơn vị lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bán năm 2017 theo biểu mẫu và chế độ quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm. 


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật