Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (14:27 12/02/2018)


HNP - Ban Chấp hành Đoàn TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 18-KH/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC triển khai việc tuổi trẻ Thủ đô chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018.


Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn TP Hà Nội phấn đấu đạt chỉ tiêu: 100% các cơ sở Đoàn quận, huyện, thị xã duy trì hoạt động thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông hằng tháng. 100% các cơ sở Đoàn quận, huyện, thị xã duy trì hoạt động cao điểm về tuyên truyền, ra quân vệ sinh môi trường 1 tháng/lần. Chỉ đạo 100% Đoàn phường, xã, thị trấn, trực thuộc tổ chức đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường vào 7h30 vào ngày Chủ nhật hằng tuần - “Ngày Chủ nhật xanh”. 100% Đoàn phường, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền gắn với nội dung xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị tại địa phương, đơn vị. 100% Đoàn phường, xã, thị trấn đăng ký giúp đỡ ít nhất từ 1 đến 2 thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn.

100% cơ sở Đoàn tổ chức các hình thức tuyên truyền về “thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như: Diễn đàn, tọa đàm, triển lãm ảnh, hội thi... theo từng đối tượng đặc thù gắn với địa phương, đơn vị, nhiệm vụ chuyên môn. 100% cơ sở Đoàn có công trình, mô hình của thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng tuyến đường văn minh; tổ chức các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi. 100% cơ sở Đoàn quận, huyện, thị xã đăng ký trồng mới ít nhất 300 cây xanh, toàn đoàn phất đấu trồng mới 10.000 cây xanh hưởng ứng chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh” giai đoạn 2016-2020 của TP Hà Nội.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đoàn TP Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp, như các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Sẽ chuyển tải đầy đủ chủ trương “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Đảng, Nhà nước và thành phố tới đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn thể người dân. Đẩy mạnh việc tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội, lồng ghép trong các hoạt động thanh thiếu nhi và các sự kiện của địa phương.

Tuyên truyền về trách nhiệm tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Thiết kế, biên tập và in các loại tờ rơi để tuyên truyền tới thanh thiếu nhi; treo băng rôn, áp phích tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

Xây dựng các chuyên mục dài kỳ, phóng sự truyền hình, viết tin, bài phản ánh về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của thanh niên trên hệ thống loa đài phát thanh, báo chí, truyền hình tại địa phương. Đặc biệt là cơ quan báo chí của thanh niên các cấp, trên báo Tuổi trẻ Thủ đô. Chú trọng công tác nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tổ chức các diễn đàn “Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc đưa ra các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiệu quả, thông qua các buổi tọa đàm, diễn đàn, hội nghị...

Từ các hoạt động, các công trình, phần việc của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tổ chức Đoàn các cấp xây dựng thành các ấn phẩm truyền thông; sử dụng các hình thức nghệ thuật để phản ánh các hoạt động của tổ chức đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật