Hà Nội chú trọng công tác an sinh xã hội (14:32 12/02/2018)


HNP - Trong năm vừa qua, công tác bảo trợ xã hội được các cấp, các ngành của thành phố quan tâm chú trọng thực hiện, góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của các đối tượng thụ hưởng được cải thiện đáng kể và từng bước nâng cao.


Tặng xe lăn cho người khuyết tật huyện Thường Tín


Để công tác BTXH được thực hiện kịp thời, đảm bảo chính xác, ngay từ đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố đã chủ động tham mưu với UBND Thành phố ban hành 14 Quyết định, Kế hoạch về công tác bảo trợ xã hội và giảm nghèo và các phương án hỗ trợ, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cho đối tượng BTXH, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội như: Người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo, Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các quận, huyện, thị xă thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo và nhập thông tin hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội vào Hệ thống quản lý dữ liệu của Bộ Lao động TBXH; Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội triển khai nguồn vốn vay ưu đãi của hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, cho vay học sinh, sinh viên khó khăn tại các quận, huyện, thị xã; Tham mưu trình thành phố bổ sung 250 tỷ đồng ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2017, trên địa bàn thành phố đã có hơn 60.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi, dư nợ đạt 1.803 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện cho hộ nghèo có nhà ở ổn định, năm 2017, Sở Lao động -TBXH đã phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố hỗ trợ xây mới 108 nhà; sửa chữa 34 nhà ở hư hỏng, xuống cấp cho 142 hộ nghèo tại 03 huyện Sóc Sơn; Quốc Oai; Mê Linh từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã còn trích ngân sách, vận động để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Thành phố cũng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cơ sở; Hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, trung tâm bảo trợ xã hội tổ chức tặng quà Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho các hộ nghèo, người cao tuổi và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức đón Tết Nguyên đán vui vẻ, ấm cúng cho các đối tượng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội của Thành phố. Tổng số quà bằng tiền mặt và hiện vật trị giá trên 103,5 tỷ đồng, tăng 9,5 tỷ đồng so với năm trước. Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, theo kết quả rà soát hộ nghèo, trong năm 2017, thành phố giảm được 15.181 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 2,67% đầu năm xuống còn 1,69%, hoàn thành kế hoạch giảm nghèo năm 2017. Ngoài ra, phối hợp với các cấp cấp thẻ BHYT miễn phí cho 243.538 người nghèo, cận nghèo, với tổng số tiền 170,6 tỷ đồng. Thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện theo quy định. Hiện 100% hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện, với mức 49.000 đồng/hộ/tháng theo đúng quy định của trung ương, tổng kinh phí hỗ trợ trong năm là 26,1 tỷ đồng.

Trong công tác trợ giúp xã hội thường xuyên, theo thống kê, hiện nay, toàn thành phố Hà Nội có 177.271 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng; 7.525 hộ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội và 2.613 đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở. Trong năm 2017, Sở Lao động - TBXH đã quyết định tiếp nhận 1.130 đối tượng vào nuôi dưỡng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở. Tổ chức giao ban khối các trung tâm bảo trợ xã hội định kỳ hàng quý, đồng thời thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. Cùng với đó, thành phố còn chú trọng công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và trợ giúp người khuyết tật, tổ chức tổng hợp danh sách 501 người cao tuổi tròn 100 tuổi đề nghị Chủ tịch nước tặng thiếp mừng thọ và 6.767 người cao tuổi tròn 90 tuổi đề nghị Chủ tịch thành phố tặng thiếp mừng thọ.

Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của đối tượng bảo trợ xã hội. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị, doan nghiệp và toàn thể nhân dân về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, góp phần nâng cao đời sống của các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để các đối tượng vươn lên hòa nhập cộng đồng; Triển khai và thực hiện tốt, kịp thời Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan của Nhà nước và chỉ đạo của thành phố; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án của Chính phủ trên địa bàn thành phố; Thường xuyên tổ chức rà soát, thống kê, phân loại và quản lý đối tượng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Phấn đấu năm 2018 giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,4%. Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân tại các xã vùng đổng bào dân tộc thiểu số, miền núi...


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật