Thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng (09:12 14/01/2018)


HNP - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 14/QĐ-SXD thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.


Theo quyết định, ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng là Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Ông Nguyễn Quang Huy,  Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng) là ủy viên thường trực Hội đồng. Ngoài ra, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng có các thành viên là ủy viên, thư ký Hội đồng.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng có thời gian hoạt động theo quy định của Bộ Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng theo quy định. Tổ chức việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Phối hợp với Bộ Xây dựng để thực hiện việc xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng theo quy định.

Kiểm tra, thanh tra về hoạt động hành nghề giám sát thi công xây dựng tại Hà Nội của cá nhân được cấp chứng chỉ, lưu trữ hồ sơ gốc. Phổ biến, hướng dẫn cho các đối tượng liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm cử các thành viên tham gia bộ phận sát hạch và huy động các phòng, ban liên quan để thực hiện nhiệm vụ của hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân trên trang thông tin điện tử và những nội dung có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 9/1/2018 và thay thế các quyết định trước đây trái với quyết định này.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật