Cụm thi đua số XII ký giao ước thi đua năm 2018 (13:45 12/01/2018)


HNP - Chiều 11/1, Cụm thi đua XII tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2018.


Cụm thi đua số XII ký giao ước thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2018


Cụm thi đua số XII gồm các đơn vị: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Kho Bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, Trung tâm kinh doanh VNPT - Hà Nội, VNPT Hà Nội, Bưu điện thành phố Hà Nội.  

Tại Hội nghị, đại diện BHXH Thành phố - đơn vị Cụm trưởng và đại diện Bưu điện thành phố Hà Nội (Cụm phó) đã giới thiệu về quy chế hoạt động và kế hoạch công tác năm 2018 của Cụm thi đua số XII. Theo đó, căn cứ để xét thi đua, khen thưởng dựa trên những tiêu chí cụ thể, bảo đảm đúng quy định và hướng dẫn của Hội đồng thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội. Hàng năm, Cụm thi đua số XII xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức các phong trào thi đua giữa các thành viên theo nội dung chỉ tiêu đăng ký giao ước thi đua; tổ chức phát động, đăng ký và ký giao ước thi đua; tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị thành viên; xem xét, đề nghị Hội đồng thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng những đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong Cụm.

Kế hoạch công tác năm 2018, Cụm thi đua số XII sẽ tổ chức các hoạt động lớn chung của Cụm: tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm trao đổi kinh nghiệm các mô hình, giải pháp mới trong công tác thi đua giữa các đơn vị trong Cụm; tổ chức tặng quà cho gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gặp khó khăn. Bên cạnh đó, trong năm, tổ chức sơ kết công tác của Cụm, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác và phương hướng, nhiệm vụ công tác của năm tiếp theo.

Đại diện 10 đơn vị trong Cụm thi đua đã ký cam kết triển khai hiệu quả các nội dung, phong trào thi đua năm 2018. Trong đó, tập trung vào xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác đột xuất được giao; phát động các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô, của mỗi ngành; gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố năm 2018 về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề: “Trách nhiệm - Kỷ cương - Chuyên nghiệp”. Thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với tinh thần “Trách nhiệm - Kỷ cương- Chuyên nghiệp”, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… thực hiện hiệu quả công tác bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, thực hiện có hiệu quả phong trào “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.


Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật