Tăng cường tuyên truyền về Chương trình 04/CTr-TU (11:03 11/01/2018)


HNP - Ngày 9/1, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 04/KH-SVHTT về trang trí, tuyên truyền thực hiện Chương trình 04/CTr-TU của Thành ủy, triển khai "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Viêt Nam” năm 2018.


Theo đó, thực hiện tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân nhằm huy động sức mạnh của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đổi mới cơ chế và tăng cường đầu tư cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm thực hiện nếp sống, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và hành động trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong hoạt động các cơ quan nhà nước, góp phần triển khai hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018”, gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2018.

Cụ thể, biên soạn tài liệu tuyên truyền về Chương trình 04/CT-TU Thành ủy, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và tài liệu quảng bá Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trang trí tuyên truyền trên các cụm pano tấm lớn và thực hiện 1.500 banner tuyên truyền trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm Thành phố.

Ngoài ra, tổ chức triển lãm tranh, tư liệu ảnh chuyên đề tuyên truyền Chương trình 04/CT-TU của Thành ủy Hà Nội; Tổ chức triển lãm tranh, tư liệu ảnh chuyên đề tuyên truyền Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018; Tổ chức triển lãm tranh, tư liệu ảnh chuyên đề tuyên truyền “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”…


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật