Thanh tra thực hiện chính sách pháp luật về lĩnh vực nội vụ (11:17 07/12/2017)


HNP - Ngày 5/12, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 82191/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018.


Theo đó, việc thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa, phát hiện, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách, pháp luật; phát hiện, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không phù hợp. Hoạt động thanh tra, kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, đúng pháp luật, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành nội vụ thành phố Hà Nội.

Các nội dung thanh tra gồm: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý biên chế, tiền lương, bổ nhiệm, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và các quy định khác về công tác nội vụ (thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, quy chế dân chủ ở cơ sở,...) đối với các đối tượng thanh tra sau đây:

Sở Du lịch (quý I năm 2018); UBND Gia Lâm (quý II  năm 2018); Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội (quý III năm 2018); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình cấp thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội (quý IV năm 2018).

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của tổ chức, công dân, cơ quan thông tin đại chúng; hoặc theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định của Nhà nước. Khi phát sinh thanh tra, kiểm tra đột xuất sẽ giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

Kiểm tra các sở, cơ quan tương đương sở; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã về công tác tổ chức cán bộ theo nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra.

Căn cứ điều kiện cụ thể và nội dung thanh tra, kiểm tra, Sở Nội vụ có thể mời một số cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, mời Bộ Nội vụ cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn Thanh tra, kiểm tra.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật