Thực hiện mức lương cơ sở mới đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2017 (15:35 04/07/2017)


HNP - Sở Tài chính vừa có văn bản số 4137/STC-QLNS gửi các sở, ban, ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã về thực hiện mức lương cơ sở mới đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2017.


Theo đó, ngày 24/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; trong đó, quy định mức lương cơ sở kể từ ngày 1/7/2017 là 1.300.000 đồng/tháng.

Trong khi chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, để đảm bảo việc chi trả tiền lương kịp thời, đúng chế độ quy định, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động sử dụng quỹ tiền lương đã được giao năm 2017 tại Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND TP để thực hiện mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2017 theo quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể về xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật