Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan Thành phố: Tổ chức chính trị xã hội vững mạnh (21:22 03/07/2017)


HNP - Trong nhiệm kỳ thứ II (2012 - 2017), Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan Thành phố (Hội CCB Khối) đã luôn xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, nhờ đó, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Thành phố. Hội cũng đã khẳng định được vai trò của một tổ chức Hội chính trị xã hội với nhiều việc làm ý nghĩa. Những kết quả này sẽ là tiền đề, động lực để Hội phát triển vững mạnh trong nhiệm kỳ mới (2017 - 2022).


Trung tướng Lê Minh Cược trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016


Nhận thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng bộ máy đoàn kết, vững mạnh, trong suốt nhiệm kỳ vừa qua (2012 - 2017), Hội CCB các cơ quan Thành phố đã thường xuyên kiện toàn, củng cố xây dựng tổ chức Hội. Không ngừng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động và chất lượng sinh hoạt hội; thường xuyên phối hợp, trao đổi với cấp ủy sơ sở đảng cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội và hội viên về thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị. Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ hội; kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng và phân loại chất lượng cơ sở Hội; báo cáo với Đảng ủy Khối, để Đảng ủy Khối đưa vào tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở Đảng. Nhờ đó, đã xây dựng được tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở.
 
Thực hiện vai trò của tổ chức Hội, 5 năm qua, Hội CCB Khối các cơ quan Thành phố luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của một tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và Thành Hội, Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối, nhiệm vụ Hội, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Hội sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội. 
 
Coi trọng công tác tuyên truyền, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB Khối các cơ quan đã luôn làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ hội viên. Nhiều hoạt động phong phú như: Tổ chức cho hội viên tham gia học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết các cấp; Tham gia tích cực đóng vào báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Tham gia đóng góp, bổ sung sửa đổi vào Hiến pháp năm 1992...
 
Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động để các hội viên tham gia vào các hoạt động chính trị lớn của Thành phố như: Tổ chức tốt các hoạt động thi đua nhất là vào các các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của Thành phố. Tổ chức thông tin thời sự về tình hình quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo nước ta trong tình hình hiện nay. Tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/4/2016 của Bộ Chính trị... Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trong xây dựng phẩm chất, đạo đức, lối sống; vững vàng về bản lĩnh chính trị, không dao động trước khó khăn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Trong công tác tham mưu, các tổ chức hội CCB Khối các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy đã tích cực, chủ động thực hiện tốt chức trách được giao, tham mưu cho Thành ủy xây dựng các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn… giúp cho Thành ủy thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Thành ủy. Hội CCB khối Văn phòng UBND & HĐND Thành phố, các sở, ngành, đoàn thể thực hiện tốt cương vị chức trách được giao về công tác tham mưu cho Thành phố, giúp Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các chương trình, hoạt động xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. 
 
5 năm qua, các cơ sở Hội cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cơ sở Đảng về công tác Hội; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; Gắn học tập thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; xây dựng các tiêu chí phấn đấu của hội viên, giúp cho hội viên nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Thành phố.
 
Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Hội CCB các cơ quan Thành phố cũng luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, xây dựng các quỹ nhân đạo, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Theo đó, Hội đã xây dựng nhiều kế hoạch, chủ động tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, Thành phố, Hội CCB và cơ quan, đơn vị phát động. Phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" nói đi đôi với làm, phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan đơn vị luôn được hội viên của các tổ chức hội hưởng ứng. Đáng chú ý, các tổ chức hội trong toàn hội đã thường xuyên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, tổ chức thăm hỏi động viên hội viên, gia đình hội viên, gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách những lúc ốm đau, gặp khó khăn; Thực hiện đề án số 03 của Thành Hội về “Giảm nghèo và xóa nhà dột nát” do Hội CCB Thành phố phát động được hơn 262 triệu đồng tổ chức tham gia các cuộc vận động, quyên góp, xây dựng các quỹ từ thiện, nhân đạo. Trong 5 năm qua, các cơ sở trong toàn hội đã tổ chức thăm và tặng trên 836 suất quà (trị giá trên 250 triệu đồng) cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên là thương binh, là gia đình liệt sĩ vào các dịp lễ, tết; Hội cũng đã phối hợp với cơ quan, đơn vị thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, thăm các chiến sỹ biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đồng bào miền Trung bị hạn hán, xâm mặn... với số tiền, hiện vật, trị giá trên 698 triệu đồng; Thực hiện cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” toàn Hội có 94,2% hội viên ủng hộ được trên 46 triệu đồng; đóng góp, hỗ trợ xây dựng 04 nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo các tỉnh bạn trị giá trên 145 triệu đồng.
 
Với những thành tích xuất sắc, trong 5 năm qua, Hội CCB Khối đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Được Trung ương Hội tặng 04 Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu trong phong trào thi đua CCB gương mẫu (2012, 2013, 2014, 2015); ĐượcTrung ương Hội tặng 02 Bằng khen (2012, 2016); Được UBND Thành phố tặng 02 Bằng khen (năm 2014, 2017).
 
Hội CCB Khối các cơ quan Thành phố có 51 tổ chức hội (46 tổ chức cơ sở hội, 5 chi hội trực thuộc), với 1.314 hội viên, trong đó, có 986 đảng viên (đạt 75,03%). Hội viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan các Ban đảng, Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành, đoàn thể  chính trị của của Thành phố Hà Nội. Cán bộ, hội viên trong Hội luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", vững vàng về lập trường chính trị, có kinh nghiệm trong công tác, có trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cao; nhiều hội viên là cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền từ cấp Thành phố đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố; các phòng, ban, giám đốc các trung tâm và một số tổ chức hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp của Thành phố ... 

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật