Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm (16:34 10/07/2024)


HNP - Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị.  

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương


Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.
 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban tại Hội nghị
 
Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đồng chí Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị rà soát việc tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng; yêu cầu 10 Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội
 
Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên, có 23.807 cấp ủy viên (chiếm 22,2%). Qua kiểm tra, kết luận 631 tổ chức đảng (chiếm 3,41%) và 1.767 đảng viên (chiếm 1,64%) có vi phạm, khuyết điểm.
 
Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 131 tổ chức đảng, 922 đảng viên, có 329 cấp ủy viên (chiếm 35,6%); kết luận 89 tổ chức đảng (chiếm 67,9%), 804 đảng viên (chiếm 87,2%) có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 43 tổ chức đảng, 584 đảng viên.
 
UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên có 1.720 cấp ủy viên (chiếm 60,3%); kết luận 613 tổ chức đảng (chiếm 76,2%), 2.390 đảng viên (chiếm 83,8%) có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 95 tổ chức đảng, 1.137 đảng viên. 
 
UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 13.257 tổ chức đảng, trong đó, UBKT Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra 13.245 tổ chức đảng; kết luận 10.198 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra (chiếm 76,9%). Kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 7.305 tổ chức đảng; kết luận có 7.098 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra (chiếm 97,1%). 
 
Cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 11.771 tổ chức đảng và 42.905 đảng viên, có 13.221 cấp ủy viên (chiếm 40,7%); kết luận 353 tổ chức đảng (chiếm 3%), 778 đảng viên (chiếm 1,8%) có vi phạm, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 08 tổ chức đảng và 42 đảng viên.
 
UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề 8.733 tổ chức đảng và 12.890 đảng viên, có 8.601 cấp ủy viên (chiếm 67,7%). Trong đó, UBKT Trung ương đã giám sát 05 tổ chức đảng và 17 đảng viên; UBKT các địa phương, đơn vị giám sát 8.728 tổ chức đảng và 12.873 đảng viên. Qua giám sát, kết luận 635 tổ chức đảng (chiếm 7,2%), 551 đảng viên (chiếm 4,2%) có vi phạm, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 16 tổ chức đảng và 25 đảng viên.
 
Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng và 7.858 đảng viên, trong đó, khiển trách 6.224, cảnh cáo 1.145, cách chức 157, khai trừ 332 trường hợp. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và 3.147 đảng viên, có 1.078 cấp ủy viên (chiếm 34,2%).
 
Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng công việc rất lớn nhưng các cán bộ làm kiểm tra, giám sát đã tập trung nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã góp phần tích cực, quan trọng nhằm giáo dục, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị toàn ngành nhận thức sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, tiếp tục đoàn kết, chủ động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024.
 
Bên cạnh đó, phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các Tiểu ban, Tổ Giúp việc phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng giao. Đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự; tham gia ý kiến về công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng đối với tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.
 
Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
 
Các Ban Thường vụ, UBKT các tỉnh ủy, Thành ủy chủ động triển khai kịp thời, bảo đảm tiến độ việc kiểm tra, tham mưu giải quyết, xử lý các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
 
Chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt và phải thật sự công tâm, khách quan, liêm chính, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t