Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (13:40 24/01/2023)


HNP - Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã được đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả, hiệu lực được nâng lên; nhiều vụ việc cơ quan kiểm tra đã “đi trước, mở đường”, chủ động, không chờ kết quả của công tác điều tra, thanh tra.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2022


Kiểm tra có trọng điểm, giám sát mở rộng
 
Xác định kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy và UBKT các cấp ủy trực thuộc đã tập trung quyết liệt, chủ động khảo sát, nắm thông tin, nội dung và đối tượng, qua đó, đã tiến hành kiểm tra đối với 145 tổ chức Đảng và 334 đảng viên (tăng 42 tổ chức Đảng và 89 đảng viên so với năm 2021); kết luận 65 tổ chức Đảng và 196 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 153 đảng viên.
 
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, những điều đảng viên không được làm, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, như: quản lý, sử dụng tài sản công; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; quản lý đất đai, dự án đầu tư, trật tự xây dựng; thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ gìn đạo đức lối sống... 
 
Việc xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân có vi phạm đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của tổ chức Đảng, đảng viên về trách nhiệm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các cuộc kiểm tra khi kết luận đảm bảo khách quan, chính xác, chỉ rõ khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và tổ chức Đảng, những trường hợp có khuyết điểm, sai phạm đều phải kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm hoặc xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh, từ đó, đã có tác dụng ngăn ngừa, giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.
 
Cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục quan tâm, tổ chức thực hiện giám sát thường xuyên theo quy định của Điều lên Đảng. Theo nhiệm vụ được phân công, các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên UBKT các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và cán bộ chủ chốt thuộc các địa bàn, đơn vị phụ trách. Công tác giám sát thường xuyên ngày càng đi vào nền nếp, có tác dụng thiết thực nhắc nhở, góp ý, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
 
Cùng với đó, công tác giám sát chuyên đề được UBKT các cấp chú trọng. Trong năm qua, UBKT các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã tổ chức giám sát đối với 888 tổ chức Đảng và 775 đảng viên, trong đó: UBKT Thành ủy giám sát đối với 14 tổ chức Đảng và 22 đảng viên; UBKT cấp quận, huyện và tương đương giảm sát 111 tổ chức Đảng và 180 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở giảm sát 763 tổ chức Đảng và 573 đảng viên. Qua giám sát, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức Đảng và 15 đảng viên.
 
Công tác giám sát chuyên đề của UBKT các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã có nhiều chuyển biến tốt và có hiệu quả thiết thực. Kết quả của việc giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đã góp phần cảnh báo, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giúp các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát nhận ra thiếu sót, khuyết điểm để chấn chỉnh kịp thời, phòng ngừa sai phạm.
 
Công tác giải quyết đơn tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp đã giải quyết tố cáo đối với 1/1 tổ chức Đảng và 39/44 đảng viên; giải quyết 3/3 đơn khiếu nại kỷ luật đảng. Đáng chú ý, UBKT Thành ủy chú trọng thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát; ban hành thông cáo báo chí các kỳ họp để xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thông tin về việc thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên…
 
Chú trọng phát hiện, phòng ngừa, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thành phố trong năm 2022 cũng còn một số hạn chế, tồn tại, như một số cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp cơ sở có nơi lựa chọn nội dung còn dàn trải, chưa toàn diện, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của một số ủy ban kiểm tra chưa hiệu quả, không kịp thời đề xuất kiểm tra trong khi một số địa phương, đơn vị vẫn có những vấn đề phức tạp được báo chí, dư luận phản ánh. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán chưa thường xuyên, còn hạn chế, nhiều kết luận chậm thực hiện, khắc phục, sửa chữa không dứt điểm…
 
Quán triệt và thực hiện quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp ủy sẽ tiếp tục thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực nhằm thúc đẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; trọng tâm là tăng cường kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng giám sát chuyên đề; chú trọng kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, ngăn ngừa từ xa, không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội mới đây, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu trong năm 2023, UBKT các cấp cần chủ động thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị rất cao, quyết liệt, bài bản; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, đồng thời, làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, phát huy tính tự giác của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên để thấy rõ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng mang tính giáo dục, nhân văn sâu sắc.
 
Cùng với đó, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, như quản lý, sử dụng tài chính công; đấu thầu, mua sắm tài sản công; quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác cán bộ…Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; chủ động kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, không “trông chờ, nghe ngóng” kết luận của các cơ quan thanh tra, điều tra, “rõ đến đâu xử lý đến đó”.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t