Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phản biện đối với nâng mức tiền phạt trong lĩnh vực xây dựng (20:58 25/05/2022)


HNP - Chiều 25/5, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội. 

Ủy viên BChủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị


Tờ trình số 36/TTr-UBND về việc xin chấp thuận chủ trương tổ chức xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại nội thành thành phố Hà Nội nêu rõ: Xây dựng, ban hành mới Nghị quyết của HNĐND Thành phố thay thế Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND Thành phố quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại nội thành thành phố (12 quận) theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Thủ đô năm 2021. Nghị quyết quy định nâng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại nội thành thành phố bằng 2 lần mức tiền phạt đối với cùng hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong Nghị định số 16/NĐ-CP của Chính phủ. Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng xảy ra ở nội thành Hà Nội. 
 
Các hành vi vi phạm được áp dụng tại Nghị quyết là các hành vi được đánh giá có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Nghị quyết này được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết, xảy ra trên địa bàn nội thành, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị quyết này.
 
Cho rằng việc HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết là rất cần thiết, đúng thẩm quyền, nhất là việc xác định áp dụng nâng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về xây dựng, có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, các ý kiến phản biện của Mặt trận thành phố đề nghị cần xác định rõ hơn cơ sở pháp lý, thực trạng vi phạm trật tự xây dựng. Thẳng thắn chỉ rõ quy định mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức trong cùng một hành vi vi phạm là không phù hợp, nhiều ý kiến đề xuất bổ sung một số hành vi vi phạm như đổ trộm chất thải rắn gây mất vệ sinh môi trường, gây tiếng ồn sau 23h đêm. 
 
Cảm ơn các ý kiến phản biện khách quan, toàn diện của các chuyên gia, nhà khoa học, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu để bổ sung hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết và đảm bảo quy trình, thành phần tham gia quá trình phản biện của MTTQ.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t