Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (14:00 26/01/2022)


HNP - Sáng 26/1, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND Thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc và bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể


Năm 2021, Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố nhiệm kỳ mới tiếp tục duy trì, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Đóng góp vào kết quả chung, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội đã triển khai hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng công việc được chú trọng, nâng cao.
 
Trong bối cảnh Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19; năm 2021 là năm chuyển giao nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp Thành phố Hà Nội, Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố cũng có sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức; nhiều vị trí chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức thay đổi, việc tổ chức và sinh hoạt cũng có thay đổi. Song nhờ sự chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND Thành phố; sự nỗ lực không ngừng của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động, Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể, cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đã kịp thời ổn định tổ chức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác năm 2021 với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiến độ tổng hợp, tham mưu, phục vụ.
 
Đặc biệt, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, việc khó, phát sinh, song tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng, các tổ chức đoàn thể và toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chỉ đạo; Các nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của Đảng đoàn, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố được triển khai bài bản, chất lượng; Bộ máy tổ chức hoạt động ổn định, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, đi vào nề nếp; Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã phát huy vai trò, trách nhiệm với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động ngày càng được nâng lên.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trao bằng khen của UBND TP cho các cá nhân
 
Với những kết quả đã đạt được trong năm 2021, các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố được Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố đề nghị Chính phủ và Thành phố khen thưởng: Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố được đề xuất tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ; Ban Pháp chế HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố được đề xuất tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Thành phố; Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Đô thị, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị và 05 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND Thành phố Thành phố. 
 
Năm 2022, Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể, cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để hoàn thành thắng lợi các chương trình, nhiệm vụ. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Chủ động, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ đề ra. 
 
Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của lãnh đạo Đoàn ĐBQH; Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố; phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, địa phương, đơn vị của Thành phố trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
 
Tăng cường, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng chuyên môn trong triển khai nhiệm vụ; đặc biệt tiếp tục có các giải pháp đột phá nhằm thích ứng linh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; tổng hợp, tham mưu, phục vụ các hoạt động chung. 
 
Đổi mới việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 theo hướng khoa học, cụ thể, chi tiết, để chủ động bố trí công việc cho phù hợp yêu cầu thực tiễn. Làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, kiện toàn công tác cán bộ. Rà soát, sắp xếp, cơ cấu bộ máy, tổ chức phù hợp với đề án vị trí việc làm; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nề nếp, tác phong, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ và lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố.
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND Thành phố. Phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2022 và các năm tiếp theo.
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, trong đó, có sự đóng góp rất lớn của Đảng đoàn, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận: Cùng với các nhiệm vụ chung của Thành phố, Văn phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham mưu, phục vụ các nhiệm vụ chung của Đoàn ĐBQH và HĐND TP, được lãnh đạo Thành phố đánh giá cao, đó là sự nỗ lực cố gắng chung của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn thống nhất với 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã trình bày tại hội nghị, đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện. Cụ thể, Văn phòng phải chủ động, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Thành uỷ để thực hiện công việc thực chất, khoa học, hiệu quả, chuyên nghiệp hơn. Văn phòng phải thể hiện mẫu mực, trí tuệ trong tất cả công việc, phân công phân nhiệm và phối hợp giữa Văn phòng với các Ban, từ đó, ngày càng nâng cao vị thế của HĐND TP Hà Nội. Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, chăm lo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, công chức.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu Văn phòng và các Ban rà soát lại toàn bộ công việc, ứng trực trong Tết và ngay sau Tết bắt đầu công việc theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 
 
Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, Chánh Văn phòng Trương Việt Dũng cảm ơn và tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐND TP. Năm 2021 có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức và nhân sự, nhưng tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng đã nỗ lực cố gắng để tham mưu, phục vụ nhiều nội dung công việc lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trương Việt Dũng cho biết, năm 2022, Văn phòng sẽ tiếp tục kế thừa kết quả của những năm trước, tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo tham mưu, phục vụ tốt nhất Chương trình công tác của HĐND TP.
 
Tại hội nghị, đồng chí Trần Hợp Dũng, Phó Trưởng ban Đô thị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã phát động phong trào thi đua trong tập thể cán bộ, công chức, người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t